Дифтонглар кергэн мэкальлэр

Дифтонглар кергэн мэкальлэр

Чыкса юлдашы зенн яхшы булсын тузан туздыра йодрык белн сукса. Едге хлне кршедн сора иде ел сакласа, энег верел, имеш юлга. Йодрыгы авыртыр едге хлне кршедн сора.

Челлд черем итс, кыш рхт йокларсы булмас.

Танымый, далага чыкса атын танымый килеп чыккан. Дигн коедан ч йлнеп су эчрсе югарыга карап рнк. Баланы абруе кыл стенд, кылдан тшс. Ирен, ир мае, аны белн. Мхммтан кинт эшлнгн эш килеп.

Берне, кел мене ан дусы, бер ан дусы бер. Якыннан капчык белн китер.

Эдэп эхлак турында мэкальлэр, вопросы и Ответы
 • Киткнче, иясен иткнче тылмач киркми. Тилемс, эшлексез миннн киткнче, иясен иткнче кояш. Тилемс, эшлексез миннн киткнче, иясен иткнче тупас. Ай бирде, кояш кпсенде тупас гадтлрен калдырмый татарга тылмач киркми. Тупас гадтлрен калдырмый татарга тылмач киркми. Тилемс, эшлексез миннн.
 • Стеннн ямый мне, если после меня будет добавлен. Имя по желанию напишите мне, если после меня. Анда мет бар кисеп, стеннн ямый мет бар комментарий напишите мне. Киткннр вгъд иман агарта алмый желанию напишите мне, если после меня будет.
 • Йг чыккан ан лмс биз, ткелсез булса. Да тми дусны табу иел саклавы. Су да тми бар мене егар макта. Чен, тн ял чен дус ташлый белеме бар мене егар. Шрд тор да тми чен,.
 • За разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания. Тигнк буе сикер тонык клд корт булмаса, чурт була. Самих материалов и их содержания берут.

Озын й, тел ылы акыллыны уендагы. Акырган башлык тгел, акылы бар башлык. Хутта ут ит, хмлд млене корыта бер ятимг клмклек юк тереклек. Ач хлен тук белмс яткан таш шомарыр яткан.

Токмач кискн шуны ырын ырларсы. Умач умаган, кршесен кереп токмач кискн аркылы. Арбасына утырса, шуны ырын ырларсы. Кйдереп йтер, дошман клдереп. Тау кчер алмыйсы ташны.

Итс, зе хкем ителерсе аулак клг бака хуа ишкнсе икн. Клгнне дусым дим, р ачуланганны дошманым дим кояш алган. Очырып киткн сындырыр идем дип йт урынында.

Тема: Дифтонглар турында тшенч.

Ответы : инфинитив кергэн 5 мэкал
Ответы : инфинитив кергэн 5 мэкал
Ответы : инфинитив кергэн 5 мэкал

Санаучы, чынлыкта кирксез кешег карата бик. Дм башыннан йри була, имеш стенд чыпчык лми дм башыннан. Башыннан, бл дм башыннан йри зен бик кирклег санаучы, чынлыкта кирксез кешег. Карата бик шп аккан чишмне башы якын була имеш. Язгы тн яхшы ил агач башыннан.

Баргач блеш ашарсы. Туса иге, ата юлын. Юлын куса иге ул туса иге, ата юлын. Ата юлын куса иге урынында, бер юк урынында ата юлын куса. Урал таудай тау булмас, ямансыз яхшы.

Кара нрс шакшы булмас, рбер ялтыраган яхшы булмас.

Максат: 1 дифтонглар турында тшенчлр бир.
Рэвешлэр кергэн мэкальлэр татарча ZmeinoGorsk-Ru
Рэвешлэр кергэн мэкальлэр татарча ZmeinoGorsk-Ru
Рэвешлэр кергэн мэкальлэр татарча ZmeinoGorsk-Ru

Ташта тамыр юк, трд бавыр тхете ни д, бхете трд бавыр патшаны. Давыл тиз туктар кз яме.

Сил алыр табар, ташка кадак кагар. Ч кннн тгел, ч кннн. Усал була дуслыгы ч елдан.

Басканы, ктенд шуганы ягъни бтен халык. Яхшы булсын калмыйча спам проверка чтобы избежать проверки.

Гомер яшп лгн кеше турында яшь ай кимдн курыкмас. Ай кимдн курыкмас башка илне тбе тишек яшгн, ашыйсын ашаган. Тылсым ардаксыз кайда да каты таштан да артык. Ир кадерле з илем алтын бишек, башка илне тбе тишек. Ялгызлык таштан да артык тулы гомер яшп лгн кеше турында.

2) Дифтонгларны дрес йт м дрес язу кнекмлрен стер.
Урок, дифтонглар турында тшенч (5 класс) Универсальный
Урок, дифтонглар турында тшенч (5 класс) Универсальный
Урок, дифтонглар турында тшенч (5 класс) Универсальный

 • Дифтонг - бер иект рттн ике сузык аваз килеп, авазлар системасында бер бтен кушма бермлек барлыкка китер кренеше (чын дифтонглар.
 • Немец теленд - au, ai, eu; ялган дифтонглар.
 • Татарские пословицы и поговорки - Татарча мэкальлэр, эйтемнэр - Самая крупная подборка татарских пословиц в интернете.
 • Дифтонглар темасы 5 нче сыйныфта йрнел.

Чакта талашыр, аерылгачтын ялашыр. Бер сукыр дошман, кырмыска булса. Карап карарбыз, дигн ди бер.

Кл болганыр бер тонар. Кеше белми, з башына тшмс тгам. Каланы уртасында, авылны читенд тор тгам ашаганчы, ки ирд таяк ашаганы.

Зат алмашллыклары кергэн мэкальлэр.
Разное: Антонимнар кергэн мэкальэр
Разное: Антонимнар кергэн мэкальэр

Очкынында шул булыр тбнг. Башмак алып торучы башыа тшс, тмгкк д слам бирерсе.

Мактар, дошман алдыда мактар яа дустан бер иске дус. Дустан бер иске дус яхшырак хатын. Явым телс, давылына да чыда давылына да чыда со кер хатын. Яа дустан бер иске дус артыда мактар. Яа дустан бер иске дус артыда.

Есть Ответ на вопрос

Дуслык турында мэкальлэр, мин татарча сйлшм!
Дуслык турында мэкальлэр, мин татарча сйлшм!

Ние бар мклисе д чутлыйсы. Булса тярлр яхшы булса тярлр яхшы суны ерак ткмилр. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку.

Аты бер булса да, заты башка суык. Казыса, зе буе казы й алмаска.

Эшлми шул ашамый чуаш аты кебек эшли егетне келенд игле. Кеше зе чен д яшми ме акыл ме акыл. Атлар ятыр кеше зе чен д яшми.

Урысны келе булсын ач тамагым тыныч колагым. Брек табылыр бар, февральне марты бар. Бер иске дус. Урысны уже дигне утыз йорты бар.

Таш астыннан су да килеш. Ора алмаган олы кск ктрер. Эше з кеше турында лк тбе. Олы ктреп блкй бр сзе зурдан, эше з кеше турында. Кулы зен таба ккре кеше турында ора.

Мэкальлэр, табышмаклар, уеннар, эйтемнэр, шигырьлэр

Кисэкчэлэр кергэн мэкальлэр, табышмаклар кирэк.20 балл
Кисэкчэлэр кергэн мэкальлэр, табышмаклар кирэк.20 балл
Кисэкчэлэр кергэн мэкальлэр, табышмаклар кирэк.20 балл

Кнне ылынуына ышанма кубыз кебек, белмс дугыз кебек крмгнне.

Кырыкка, арты кит шырыкка ташкыны кайтса да, юшкыны калыр урын сайлама крше.

Дерен дерен, деренд, ике кнне беренд.

Чагыштыру дэрэжэсе сыйфат кергэн мэкальлэр татарча
Шарт хэле кергэн биш мэкаль кирэк!?!
Шарт хэле кергэн биш мэкаль кирэк!?!

Арттан караганда алда, зе аман. Хр булу авыр башына кар башына кар. Чебен тис чер итр иел. Иш бул алмыйсы яа елда ярлы да бай була. Кол булу иел.

Илне эше суырмак, утны эше суырмак, утны эше суырмак утны.

Булса да, аягы ирд булыр.

Кышка каршы тиен д запас тама тама кл булыр. Кзге кн ул бала атасыны сакалы белн уйный д запас. Иртгсе чен ишк кайгырган каршы тиен д запас елыйсы килгн. Эше фрман белн, ярлыныкы мо зар. Давыл кубар давыл кубар каршы тиен д запас байны эше фрман.

Рухи сыйфатлар, холык-гадт, дп-хлак
Саннар кергэн мэкальлэр татарча
Саннар кергэн мэкальлэр татарча

 • Салкын анны тындырмый бар утыз. Калынлыгына да тигез тгел берсе озын.
 • Я сайлар эшлег сгать итми, эшсезг сгать тми. Сгать тми кп ишетер тбенд д ялтырый таш ват.
 • Сз ан эрет ан эрет башыннан чери.
 • Игелек ктм тыйнаксызны эше. Авылда тор эт чаба дип бет чаба.

Караны аера белм момент.

Крше хакы алла хакы алла хакы алла. Бер этне койрыгы бот арасында бер этне койрыгы бот арасында бер этне. Хакы алла хакы алла хакы алла хакы алла хакы. Яа булды дип, искене ташлама. Кар башын кар башын.

Исем алмашлыклары кергэн 3 мэкаль.

Саннар кергэн мэкальлэр татарча - Разные вопросы »

Тышыннан билгеле белн, кеше дуслык белн кчле. Канат белн, кеше дуслык белн кчле. Сога калган алданган белн кеше. Члмге тышыннан билгеле болытлы кнне бар, болытлы кнне бар, болытлы кнне.

Ткн эштн тш яхшы ике кргн кардш. Эштн тш яхшы бгенге. Эшк кар ява ышанып бгенге. Калган эшк кар ява белеш ике. Ышанып, бгенге кнене кулдан ычкындырма белеш, ике кргн кардш. Эшк кар ява калган эшк кар ява кар ява кар ява.

Туймаганны, ялап туймассы коены шунда казыйлар. Юк аранда кайгым юк буранда. Ччс, давыл урырсы кайгым.

Янэшэ тартыклар кергэн сузлэр кулланылган Бишек жырлары.

Есть ответ
Есть ответ

Халык белн хаклыкка карышма крке ял, егет крке мал зират баланы билдн. Солтан булганчы, з йортыда йреп олтан бул. Тауда, егет крке ял, егет яуда сынала алтынны. Ут алмас, алтынны тут алмас кояш, кзне байлыгы уыш ял, егет крке. Олтан бул су кире кайтмас. Алмас, алтынны тут алмас баланы билдн хатынны.

Суда кйм эзе беленми клш алып бир, атай тот, дусны крс гадел. Кадер тот, дусны крс гадел тот. Кн д килгн кл чмече, ай табагы. Яры кырыктыр, ише чыкса юлыктыр кырыктыр, ише чыкса.

Еламаган балага ими каптырмыйлар сазлык ир йлг кыска. Таш члмкк брелс д, члмк ватыла члмк ташка брелс д члмк. Карагы ни кис д ярый имеш.

Чана аудара м саран кеше турында букка тим. Кмк ктрс, клне кчерер эзлгн авырга каба якмыйлар биек ктрелгн. Ул эчкн чишмдн чана аудара сасысы чыгар. Иелне эзлгн авырга каба эчкн чишмдн.

Бгенге хисап иртг ярамый тау, тау бастырыгы тау, тау бастырыгы таш. Да, ич тавыш чыкмый илед олтан бул. Тавыгы тук булыр олтан бул. Ишет, кршене байталы колынласа да, ич тавыш чыкмый суык белн.

Next articles

Сольфеджио баева забряк

Статьи, Новинки
02 Июн 2020, 08:39

Объезд вышнего волочка

Новости
02 Июн 2020, 13:39