Батырлык турында мэкальлэр татарча


Бер белмгнен бер белер.
Иленнн аерылганны канаты каерылган. Батыр башлап ибр, Артыннан ме кул ияр.
Кулынан килмгнг, теле белн сз бирм! Акыллыга йтс бел, Тинткк йтс.
Буш мичк шагыравык була. Авызы тулы кан булса да, дошман алдында ткерм. Оста барда кулы тый, Белгн барда теле тый.

Киядн кайткан кыз кайта килгн яудан яман. Хйл м хйлкрлек згрт Булма син тлке, булырсы клке.
Крше кршедн ирт торырга йрн. Хатаны йтчене ата дип бел! Атасын белмгн кемне белсен?
"Ярар" белн эш бетми.
Начар холык чен акыллыны юлр дилр. Куркысан эшлэмэ, эшлэсэн куркма.
Кчек булса да кечек булма. Олыны сзен оекка кыстыр.
Акылны ил алмый, карак та урламый. Бу дньяда ч нрс эзлп табылмас: бере ата, бере ана, бере карендш.
Юнен тапкан айга очар, Юньсез тигез ирд абынып.

Кренгн тау ерак булмас. Хллр шкер, илкм чокыр, кабыргам ки, мин кемнн ким?
(за алган кешене ипк киле яис бозык кешене тыйнак булып кылануы турында) Мулла йткнне кыл, кылганны кылма. Р заманны.
Коры кашык авыз ерта. Ияреп эшлгн ирд мсткыйльлек булмый.
Бер кеше батканны креп батмаска йрн, Бер зе батып карап йрн. Урынсыз сорау бир ахмаклык галмте. Сз белн пылау пешереп булмый, дге кирк.
Акау (агыра) аламас, зсзле тыламас. Кешене зен карама, сзен кара! Сзе тпле кешене зе башлы була, ди, зе башлы кешене Авызы ашлы була,.
(туем ашау, туклану) Уеннан уймак чыга. Исе барда ил таны, Кче барда ир таны! Атына кр чанасы, Максатына кр чарасы.
Су чокыр ирг ыелыр. Март: «Хут урынында булсам, сыерны мгезен сындырыр идем дип йт,. Уку-язу згрт Безне адм иткн уку, Адмне алга илткн уку.
Кечкен дошман зур пошман китерер. Еракта кешншер, якында тибешер.
(байлыкны юкка-барга туздыручы тур.) Тавык тшен тары кер, ашамаса тагы кер. Асыл нрс зур булмый. Й кне чананы, кыш кне арбаны зерлп куй.
Авыз иаты, дбият, ыр-кй, музыка, снгать згрт Мкаль турында згрт Акыллы кеше мкальсез сйлмс.

Эше юк эш чыгарыр, Каш ясыйм дип кз чыгарыр. Ятим тайдан юрга чыгар.
Батырга да ан кирк.
Басыйм дис, ир кп, Сйлим дис,. Сакауны телен нисе белер.
Мкальне баба чыгармый, заман чыгара. Уртак малны эт ыймас (ыймас ашамас). Яагыны алына карама атасыны малына кара.
Рбер кара нрс шакшы булмас, рбер ялтыраган яхшы булмас. Алтын таш, алабута. Дреслекне уен сз астында йт д яхшы.
Ишк иде трле йз белс д, су янына килгч идесен д онытыр. Кешене хкем итс, зе хкем ителерсе.
Галим булса, галм синеке. Мкальсез сз тозсыз.
Зене надан икнене белсе килс, кп китап укы.
Гыйлем йрн згрт Гыйлем кп, гомер аз, Адм камыт киеп йрнми. Иртг кенерлек эшне бген эшлм.

Иле ныкны биле нык. Кечелр олыга буйсына, Энелр агага буйсына. Тау тауга кушылмас, ил илг кушылыр.
Кырын кеше кырыгында таз була,. Бик бизнгнче туй бет.

Ятимнрне бйрме Яа клмк кигнд. Ырлап эшлс, ырлап яшрсе. Блк зур булмас, Укыган кеше хур булмас.
Курыкканга куш крен, тора-бара буш крен. Ткй шикр, нкй бал. Кп сйлд файда.
Ерактагы чап була, кил-кил чак була.
Айны утыз кне бар, утыз тне бар. Аталар сзе акылны.

Ркем з уеннан хбр бирер! Клд йргн когыр каз Чл кадерен белмидер; Члд йргн дуадак Кл кадерен белмидер. Бре баласын тотарга йртс, сарык баласын качарга йрт.
Кеше кл дип клдер идем, кеше миннн кл икн. Эшне бер башлап ибр ген, аннары зе кит. Бакырны никадр юса да, алтын булмас.
Теги: батырлык турында мэкальлэр татарча